Miten värit meihin vaikuttavat?

Punainen on fyysisen elämän henki, se uhkuu voimaa, innostusta ja tarmoa. Se merkitsee rohkeutta ja vapautumista, tunteen paloa ja jännitystä. Punainen väri kannustaa rientämään eteenpäin. Se rohkaisee ujoa ihmistä tulemaan esiin kuorestaan.

Oranssi liittyy itseluottamukseen ja käytännöllisyyteen. Se lisää puhtia ja peräänantamattomuutta. Oranssi on sydämellisten, optimististen, suvaitsevaisten, hyväntahtoisten, rakastavien ihmisten väri. Se merkitsee ystävyyttä ja kutsujen keskipisteenä olemista. Suru, murhe ja menetys tuntuvat helpommilta kestää oranssin värin vaikutuksessa. Oranssi auttaa järkytysten yli ja antaa lisävoimaa selviytyä vastoinkäymisistä.

Keltainen väri kuvastaa ihmismieltä - tunnollista ja optimistista, selkeää ja älyn ohjaamaa. Se on tieteilijän väri. Se auttaa keskittymään, innostumaan uusista asioista, joustamaan ja mukautumaan. Tunnetasolla se kohottaa itsetuntoa, hälventää masennusta ja tehoaa erityisen hyvin erilaisiin pelkoihin. Keltainen auttaa myös vaihdevuosien kuumissa aalloissa, kuukautishäiriöissä ja muissa hormonitoiminnan ongelmissa.

Vihreä tarkoittaa harmoniaa; sen vaikutus on vakauttava. Vihreä merkitsee selkeyttä ja ymmärrystä. Se auttaa ihmistä tekemään parhaansa ja löytämään oman paikkansa. Se merkitsee itsensä hyväksymistä. Vihreä auttaa järkytyksen ja väsymyksen hetkellä. Se helpottaa ärtyneisyyttä, lievittää päänsärkyä ja tehoaa suljetun paikan kammoon.

Sininen on totuuden ja korkeamman älyn väri. Sininen tuo levon; se viilentää ja tyynnyttää; se vaikuttaa hillitsevästi ja voi jopa hidastaa kasvua. Sininen on levollisuuden ja syventymisen väri.

Indigo edustaa voimaa; se muuttaa ja puhdistaa. Se ehkäisee ihmistä tyytymästä sovitteluratkaisuihin; periaatteena on kaikki tai ei mitään. Indigo on värikirjon vahvin kivunlievittäjä. Indigo vaikuttaa alentavasti korkeaan verenpaineeseen ja kilpirauhasen liikatoimintaan.

Purppura edustaa hengen aatelia, se saa tavoittelemaan valistunutta täydellisyyttä. Purppuraa tulee käyttää säästeliäästi. Se on “raskas” väri, ja pitkä altistus saattaa vaikuttaa masentavasti. Se voi laukaista syvään juurtuneen depression ja herättää jopa itsemurha-ajatuksia.

Mustan värin valitsee henkilö, joka hallitsee tilannetta pitämällä tietonsa ominaan. Musta väri vihjaa, että jokin pysyy piilossa tai haudattuna. Mustan vaatetuksen jatkuva käyttö saattaa viestittää, että elämästä puuttuu jotakin.

Valkoinen on lähempänä kosmista viisautta kuin mikään muu väri. Se on tavallaan tihentynyttä kirkkautta. Valkoinen väri on sukua täydelliselle puhtaudelle. Valkoisessa värissä yhtyvät kaikki muut värit. Valkoinen luo ihmiseen rajatonta, järkeen perustuvaa luottamusta, joka ylläpitää toivoa.

Kulta yhdistetään yleensä puhtauteen. Kulta palauttaa mieleen menneitä kokemuksia ja auttaa ammentamaan tietoa ennen kaikkea omasta itsestä. Se levittää rakkauden ja luottamuksen sanomaa. Kulta vaikuttaa suotuisasti fyysisiin ja psyykkisiin masennustiloihin, sillä se kohottaa mielialaa ja haihduttaa itsemurha-ajatuksia. Se tuntuu helpottavan ruoansulatushäiriöistä, ärtyneestä paksusuolesta, reumatismista ja kilpirauhasen vajaatoiminnasta kärsivien oloa.

Hopea Näkymättömän hopeasäikeen sanotaan yhdistävän meidät “tuonpuoleiseen”. Hopea tyynnyttää tunteita ja hiljentää mielen. Hopea kirkastaa ajatuksia ja auttaa valitsemaan oikean suunnan. Sen vaikutuksesta asiat selkenevät ja ongelmat ratkeavat. Hopea laukaisee hermojännitystä ja edistää hormonitoimintaa.

 

Seitsenvärinen sateenkaari

Voimaa lämpimistä väreistä

Seitsemästä väristä koostuva sateenkaari esiintyy monien kansojen vanhoissa myyteissä ja uskomuksissa. Sateenkaaren värit ovat punainen, oranssi, keltainen, vihreä, sininen, indigo ja violetti. Nämä värit liittyvät kehon energiakeskuksiin eli chakroihin.

Chakrat ovat itämaisen opin mukaisia eteerisen kehon pyöriviä energiakeskuksia, jotka vaikuttavat ihmisen koko olemukseen ja heijastuvat myös kunkin yksilön ympäristöön. Jokaisella keskuksella on oma värinsä. Näistä väreistä kertoi terapeutti, väri- ja tekstiilitaiteilija Virpi Kinnunen yleisöluennollaan.

Väriä elämään!

Väriterapiassa nojaudutaan seitsemän päächakran ominaisväriin. Värin kautta voidaan vahvistaa tai hillitä chakran hallitsemaa ominaisuutta. Chakrojen energiat ovat yhteydessä toisiinsa päähermojärjestelmämme, selkärangan ja aivojen, kautta. Siitä saamme linkin ihmiseen ja vaikuttaviin väreihin.

Terveen ihmisen ruumiissa energia kiertää vapaasti. Tämä edellyttää sitä, että kaikki energiakeskukset ovat kunnossa. Energiakeskusten pitäisi olla auki, jotta ihminen olisi toimiva kokonaisuus.

Kuuntele vaistoasi

Tärkeintä värien käytössä on itsensä kuuntelu. Ihminen itse tietää intuitiivisesti, mitä väriä kulloinkin tarvitsee, jos ei anna muotien ja trendien tai vaikka ystävien mielipiteiden vaikuttaa liikaa omaan ajatteluun.

Lastenkin pitäisi antaa vapaasti pukeutua niihin väreihin, joihin he itse haluavat. Lapsilla on vielä suora yhteys omiin tunteisiinsa ja he osaavat vaistonvaraisesti valita kuhunkin tilanteeseen ja mielentilaan sopivat värit. Värit vaikuttavat tasapainoiseen persoonallisuuden kehittymiseen eikä sitä saisi häiritä tai tukahduttaa. Värien kautta voi katsoa koko elämää.

Lisää puuttuvaa väriä

Värejä pitäisi käyttää rohkeasti ja etsiä niitä värejä, joista meillä on puutos. Värivarastojaan voi täydentää pukeutumalla ja sisustamalla, syömällä tietyn värisiä ruokia, hedelmiä tai vihanneksia, tai vain visualisoimalla eli kuvittelemalla tietyn värin mielessään.

Värien voimaa tulee kuitenkin käyttää varoen eikä vasten tahtoaan. Pahoissa puutostiloissa tai aloitettaessa väriterapiaa toimitaan aluksi varovasti, aloitetaan miedoilla ja vaaleilla väreillä. Niin ei tule shokkia. Esimerkiksi kirkas keltainen voi masentuneelle olla sietämätön väri, ja masennuksen hoitoon kannattaisikin lähteä välivärien, kuten vihreän, kautta.

Vaikuta valinnoillasi

Yleensä ihmiset valitsevat värinsä vaistomaisesti tietämättä tarkalleen miksi mikin väri tuntuu sopivalta. Esimerkkinä sydämen rytmihäiriöistä kärsivä ihminen on voinut tiedostamattaan valita vaatteensa vihreäsävyisistä auttaen valinnallaan sydämensä rytmiä pysymään rauhallisena. Samalla hän edistää elinvoiman ylläpitävää vaikutusta elimistössään.

Toisaalta värivalinta voi olla myös merkki tunne-elämän häiriöistä värin hallitsemalla alueella. Esimerkiksi eräs skitsofreenikko käytti vaatteissaan paljon violettia väriä, ilmentäen täten mielessään olevien rajojen hämärtymistä.

Värien vaikutusta itseensä voi kokeilla pitämällä ikkunalla vettä erivärisissä lasiastioissa ja tarkkailemalla sen vaikutusta mielialaan ja tunteisiin.

Aggressiivinen punainen

Punainen on ulospäinsuuntautumisen väri, joka ilmentää aggressiota, intensiteettiä ja sinnikkyyttä. Voimakkaana värinä punainen herättää huomiota.

Punainen on kevään, aloitteellisuuden ja oman tiensä raivaajien väri. Tunteista punaiseen liittyy innostuneisuus. Toisaalta punainen säteilee lämpöä. Punainen on myös ruumiillisuuden, liikunnan ja ruumiillisen työn väri. Talvella usein puuttuvaa puhtia ja lämpöä voi saada syömällä punaisia hedelmiä. Lempeät, vaaleat ja huurteiset punaiset rauhoittavat. Punainen energiakeskus on nivusten kohdalla.

Naurava oranssi

Iloinen oranssi on huumorin ja naurun väri. Se ilmentää myös sosiaalisuutta ja sopii joukkuepeleihin. Idässä oranssi on elämänviisauden väri.

Oranssi ruokkii kekseliäisyyttä, joten se sopii esimerkiksi yrittäjälle. Liika oranssi aiheuttaa kuitenkin rauhattomuutta ja voi johtaa liian monien uusien asioiden aloittamiseen, joiden loppuun viemiseen ei sitten riitä energiaa. Lempeillä persikan sävyillä on rauhoittava vaikutus.

Nyky-yhteiskunnassa korostuu pään ja aivojen käyttö. Ihmisen fysiikka ei ole kuitenkaan kehittynyt samaa tahtia tietoyhteiskunnan kanssa. Kun se jää sivuun aivotoiminnan tieltä, voi tästä aiheutua monenlaisia toimintahäiriöitä oranssin energiakeskuksen alueelle, hieman navan alapuolelle. Miehillä oranssi voi kohentaa viriiliyttä. Siinäpä värivinkki kalsaritehtaille!

Auringon keltainen

Keltainen on valon ja tiedon valon väri, joka aktivoi älyllisesti. Keltaisella muokataan itsetuntoa ja herätellään vireyttä. Esimerkiksi dementikkojen hoitokodissa oli huomattu asukkaiden olevan paljon vireämpiä, kun sisustuksessa oli käytetty keltaista väriä. Jokainen voi itse kokeilla keltaisen tehoa esimerkiksi lukiessaan.

Energisoivalla keltaisella voi myös parantaa itseluottamustaan, ja sitä voi käyttää apuna tärkeissä koitoksissa, kuten esitelmän pidossa. Se myös edistää tiedon perillemenoa yleisölle. Liika keltainen voi kuitenkin häiritä unta piristämällä liikaa.

Keltainen on luovuuden, optimistisuuden, positiivisuuden, rohkeuden, nuorekkuuden ja tuoreuden väri. Keltainen energiakeskus on tunnekeskus ja se vaikuttaa myös seksuaalisuuteen.

Tyyneyttä kylmistä väreistä

Väriä kevääseen!

Tärkeintä värien käytössä on itsensä kuuntelu. Yleensä ihmiset valitsevat värinsä vaistomaisesti tietämättä tarkalleen miksi ne tuntuvat sopivilta. Värejä pitäisikin käyttää rohkeasti ja etsiä niitä värejä, joista meillä on puutos.

Värivarastojaan voi täydentää pukeutumalla ja sisustamalla, syömällä tietyn värisiä ruokia, hedelmiä tai vihanneksia, tai vain visualisoimalla eli kuvittelemalla tietyn värin mielessään.

Värien voimaa tulee kuitenkin käyttää varoen eikä vastentahtoisesti. Pahoissa puutostiloissa tai aloitettaessa väriterapiaa toimitaan aluksi varovasti, aloitetaan miedoilla ja vaaleilla väreillä.

Esimerkiksi kirkas keltainen voi masentuneelle olla sietämätön väri, ja masennuksen hoitoon kannattaisikin lähteä välivärien, kuten vihreän, kautta.

Neutraali vihreä rauhoittaa

Vihreä on rauhallisuuden väri. Se kertoo suhteestamme luontoon ja eläimiin. Vihreään liitetään myös joustavuus ja nuorekkuus. Vihreä väri tyynnyttää tunteita ja rentouttaa esimerkiksi hartiat. Parantoloissa käytetäänkin usein vihreää väriä ja kasveja sisustuksessa.

Tietokoneen ääressä paljon istuvat tai muuten jännityksistä kärsivät voisivat kokeilla vihreiden vaatteiden, kankaiden tai esineiden vaikutusta rentoutumiseen. Useimmat suomalaiset osaavat vielä intuitiivisesti hakeutua luontoon vihreyden keskelle rauhoittumaan ja tyynnyttämään mieltään.

Tyyni sininen

Sininen on sisäänpäinkääntyneisyyden väri. Sininen luo turvallisuutta ja järjestystä. Liika sinisyys viestii kuitenkin kriittisyyttä ja kontrollointia ja tällaista ihmistä voi olla vaikea lähestyä.

Sininen energiakeskus on kurkun kohdalla. Liika kiire syö sinistä tyyneyttä ja keskittymiskykyä. Usein mietiskely auttaa sinisen mielentilan saavuttamisessa. Sinivalkoinen väriyhdistelmä helpottaa nukkumaan rauhoittumista ja unensaantia.

Intuitiivinen indigo

Indigonsininen energiakeskus on otsassa, kolmannen silmän kohdalla. Sen kautta olemme yhteydessä alitajuntaan ja intuitioon, sisäiseen viisauteemme.

Indigo, tai koboltinsininen, on unien, telepatian, paranormaalien ilmiöiden ja myös tunneälyn väri. Se on oikean aivopuoliskon väri, joten usein vasenkätisillä on erityinen suhde indigoon. Indigo yhdistää tieteen ja uskomukset ja korostaa pikemminkin perinnetietoa kuin kirjatietoa. Kasveista orvokki on indigo.

Mystinen violetti

Päälaen kruunukeskus on violetti energiakeskus. Se symboloi yhteyttä korkeampiin voimiin, taidetta ja henkisyyttä. Violetti on juhlallinen ja dramaattinen väri, siinä korostuu mystisyys. Toisaalta violetti planeetta on Neptunus, jonka aikana kaikki sulaa, rajat liukenevat ja hulluus valtaa ihmiset. Päivätajunnan keltaisen vastakohtana violetti symboloi Kuuta.

Sateenkaaren reunoilla - muista väreistä

Väliväreistä ruskea viestii käytännöllisyyttä tai halua sulautua huomaamattomasti ympäristöön, maastoutua. Harmaa häivyttää yksilöllisyyden, ei siis turhaan puhuta armeijan harmaista.

Musta ei ole terveellinen väri. Se eristää kohteen ympäristöstä. Musta imee itseensä kaikki valon aallonpituudet ja vetää puoleensa pahaa. Mustilla vaatteilla erottaudutaan, säilytetään henkilökohtainen tila. Musta voi viestiä myös ahdistuksesta.

Valkoinen merkitsee murrosta ja muutostilannetta, uuden alkua. Valkoinen heijastaa kaiken säteilyn ja luo etäisyyttä. Se suojaa käyttäjäänsä sekä kielteisiltä että myönteisiltä tunteilta. Mustaa ja valkoista voi olla ajoittain tarve käyttää, mutta niihin ei saisi juuttua, vaan elämässä pitäisi olla muitakin värejä.

Teksti: Katri Sarta ja Matti Kortteus

Lainaus: Virpi Kinnusen 18.11.2003 Metsossa pitämä yleisöluento väriterapiasta.

http://www.annehietanen.com/vari/varitvoi.html

 


Jos haluat kommentoida, niin tee se tänne